| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Uniejowie

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w?drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) ), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399,  poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Uniejów pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. Wykaz inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Uniejów stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. Za pobrane i wpłacone w terminie kwoty inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od pobranej kwoty.

§ 4. Wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w §3, będzie wypłacane inkasentom do 15. dnia miesiąca po upływie terminu płatności opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uniejów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LIII/333/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Kosmalski


Załącznik do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 19 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Uniejów

Lp.

Nazwa miejscowości

Nazwisko i imię inkasenta

1.

Brzeziny

Kozłowski Piotr

2.

Brzozówka

Kaźmierczak Karol

3.

Czekaj

Zwoliński Andrzej

4.

Czepów

Pietrzak Stanisław

5.

Człopy

Miśkiewicz Szczepan

6.

Dąbrowa

Czyszek Roman

7.

Felicjanów

Sochacki Zbigniew

8.

Góry

Jaśkiewicz Stanisław

9.

Hipolitów

Bieńko Edward

10.

Kozanki Wielkie

Szczepuła Stanisław

11.

Kuczki

Pajor Marek

12.

Lekaszyn

Kos Zbigniew

13.

Łęg Baliński

Tybura Jerzy

14.

Orzeszków – Kolonia

Skiera  Leszek

15.

Orzeszków

Charuba Ireneusz

16.

Ostrowsko

Kaźmierczak Henryk

17.

Pęgów

Dudkowski Roman

18.

Rożniatów - Kolonia

Pawłowski Wiesław

19.

Rożniatów

Wawrzyniak Marek

20.

Skotniki

Walczak Rafał

21.

Spycimierz – Kolonia

Dopierała Marzenna

22.

Spycimierz

Pełka Stanisław

23.

Stanisławów

Skórka Wiesław

24.

Uniejów

Sroka  Jacek

25.

Wielenin – Kolonia

Nowak Tadeusz

26.

Wielenin

Olejnik – Mann Henryka

27.

Wieścice

Joński Marek

28.

Wilamów

Maj Krystyna

29.

Wola Przedmiejska

Kołodziejczyk  Wioletta

30.

Zaborów

Domowicz Zbigniew

31.

Zieleń

Grzelak Anna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »