| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Sadkowice

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia inkasentów i?stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i?podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.465) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sie pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego ustala się stawkę wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 6% od zainkasowanej kwoty każdej raty podatków.

§ 3. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §2 inkasentom ustala się wynagrodzenie stałe za inkaso każdej raty podatków w kwocie 200 (słownie: dwieście zł 00/100 gr).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz.2757)

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice


Tadeusz Pietrzak


Załącznik do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 24 lutego 2015 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko inkasenta

1.

Broniew

Sławomir Sijka

2.

Bujały

Dariusz Wiśniewski

3.

Celinów

Włodzimierz Staszewski

4.

Gacpary

Magdalena Rupiewicz

5.

Gogolin

Sławomir Zieja

6.

Jajkowice

Witold Cichocki

7.

Kaleń

Tomasz Olszewski

8.

Kłopoczyn

Kamila Sikora

9.

Lewin

Mirosław Stępniak

10.

Lipna

Grzegorz Pastuszka

11.

Lubania

Tomasz Nowakowski

12.

Lutobory

Honorata Seliga

13.

Nowy Kaleń

Ewa Tomczyk

14.

Nowy Kłopoczyn

Teresa Kajtaniak

15.

Nowe Sadkowice

Rafał Kądziela

16.

Nowe Szwejki

Grzegorz Pietrzak

17.

Olszowa Wola

Andrzej Franaszek

18.

Paprotnia

Magdalena Kajtaniak

19.

Pilawy

Jerzy Goc

20.

Przyłuski

Jan Grochal

21.

Rokitnica-Kąty

Franciszka Sobocińska

22.

Rzymiec

Dorota Malinowska

23.

Sadkowice

Regina Redlisiak

24.

Skarbkowa

Iwona Siarkowska

25.

Studzianki

Wiesława Jarmundowicz

26.

Trębaczew

Lidia Włodarczyk

27.

Turobowice

Stanisław Żaczkiewicz

28.

Zabłocie

Małgorzata Stańczak

29.

Zaborze

Piotr Bednarek

30.

Żelazna

Leszek Cupriak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »