| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy w Gidlach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w?drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529 z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz.183, poz. 567,  poz. 915, poz. 1171, poz. 1215,  poz. 1328, poz.1644) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości;

2) podatku rolnego;

3) podatku leśnego.

§ 2. Na inkasentów dla obszaru sołectwa wyznacza się osoby, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Od zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków, o których mowa w § 1, ustala się wynagrodzenie w wysokości 7 % dla sołectw: Ciężkowice, Gidle, Pławno, Wojnowice, Włynice i w wysokości 10% dla sołectw: Borowa, Chrostowa, Graby, Gowarzów, Górka, Kajetanowice, Kotfin, Ludwików, Michałopol, Piaski, Stanisławice, Stęszów, Ruda, Wygoda, Zabrodzie i Zagórze.

§ 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 nie może być niższe niż 250 zł rocznie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso, Uchwała Nr XVII/80/12 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso i Uchwała Nr XXV/118/12 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Gidlach


Grażyna Ostojska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko Sołtysa

1.

Borowa

Stanisław Kalek

2.

Chrostowa

Stanisław Skórka

3.

Ciężkowice

Teresa Biszta

4.

Gidle

Edyta Gawron

5.

Gowarzów

Longin Zatoń

6.

Graby

Ewelina Matyjaszczyk

7.

Górka

Józef Chrostowski

8.

Kajetanowice

Renata Musiał

9.

Kotfin

Wiesława Ociepa

10.

Ludwików

Jacenty Bartnik

11.

Michałopol

Małgorzata Żuwalska

12.

Piaski

Barbara Bednarczyk

13.

Pławno

Andrzej Ojrzyński

14.

Ruda

Joanna Woldan

15.

Stanisławice

Zdzisław Stacherski

16.

Stęszów

Adela Wiaderek

17.

Włynice

Marzena Romańczyk

18.

Wojnowice

Jan Jędrzejczyk

19.

Wygoda

Wiesław Tarnowski

20.

Zabrodzie

Krzysztof Marszał

21.

Zagórze

Andrzej Matuszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »