| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Zadzim

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 poz. 87, 122), Rada Gminy Zadzim uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu 1 raz na 2 miesiące, do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy lub w kolejnym terminie wnoszenia opłaty następującym po dniu zamieszkania na danym gospodarstwie pierwszego mieszkańca i powstania odpadów w kwocie proporcjonalnej do okresu wytwarzania odpadów w gospodarstwie..

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za miesiąc styczeń - luty do dnia 15 marca danego roku;

2) za miesiąc marzec - kwiecień do dnia 15 maja danego roku;

3) za miesiąc maj - czerwiec do dnia 15 lipca danego roku;

4) za miesiąc lipiec - sierpień do dnia 15września danego roku;

5) za miesiąc wrzesień - październik do dnia 15 listopada danego roku;

6) za miesiąc listopad - grudzień do dnia 30 grudnia danego roku.

§ 3. Wysokość stawki opłat, o której mowa w §1 określa odrębna uchwała.

§ 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

1) gotówką w kasie Urzędu Gminy Zadzim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zadzim;

2) w drodze inkasa.

§ 5. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Zadzim Nr XXXII/217/2013 z dnia 18.07.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowania odpadów komunalnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »