| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/44/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kutno publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 14a ust. 1 i ust 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650; z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811 i 1146) w związku z § 7 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75 i z 2007 r. Nr 35, poz. 222), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kutno:

1) Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 "Jarzębinka"

adres przedszkola: 99-300 Kutno, ul. Generała Bema 15;

2) Przedszkole Miejskie Nr 5 "STOKROTKA"

adres przedszkola: 99-300 Kutno, ul. Barcewicza 13;

3) Przedszkole Miejskie Nr 8 "Promyczek"

adres przedszkola: 99-300 Kutno, ul. Dr. Antoniego Troczewskiego 2A;

4) Przedszkole Miejskie Nr 15 "Bajka" z oddziałami zlokalizowanymi w różnych miejscach

adres przedszkola: 99-300 Kutno, ul. Władysława Jagiełły 4A,

adres oddziału przedszkola: 99-300 Kutno, ul. Władysława Jagiełły 6;

5) Przedszkole Miejskie Nr 16 "CALINECZKA" z oddziałami zlokalizowanymi w różnych miejscach

adres przedszkola: 99-300 Kutno, ul. Wilcza 5,

adres oddziału przedszkola: 99-300 Kutno, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18;

6) Przedszkole Miejskie Nr 17 "NIEZAPOMINAJKA" z oddziałami zlokalizowanymi w różnych miejscach

adres przedszkola: 99-300 Kutno, ul. Józefa Wybickiego 1,

adresy oddziałów przedszkola : 99-300 Kutno, ul. Kanclerza Zamoyskiego 1 oraz

99 - 300 Kutno, ul. Karola Szymanowskiego 6c/18.

§ 2. Ustala się sieć innych form wychowania przedszkolnego - punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Kutno:

1) Punkt Przedszkolny Nr 1 zlokalizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie

adres punktu: 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 22;

2) Punkt Przedszkolny Nr 2 zlokalizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie

adres punktu: 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 9;

3) Punkt Przedszkolny Nr 3 zlokalizowany w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kutnie

adres punktu: Kutno, ul. Konduktorska 13 .

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/183/04 Rady Miasta Kutno z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kutno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. z zastrzeżeniem § 1 pkt. 5 w zakresie oddziału przedszkola zlokalizowanego w Kutnie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »