| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 1200 ) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r., Nr 25, poz. 272 ) zmienionej uchwałą Nr XL/387/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie uchwały Nr XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r., Nr 195, poz. 1991 ); uchwałą Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r., Nr 44, poz. 456 ) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, w której płatność dokonywana jest jednorazowo, od ustalonej ceny stosuje się następujące bonifikaty:

1) 20 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy nabywanego lokalu poniżej 5 lat;

2) 40 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy nabywanego lokalu od 5 lat do 10 lat;

3) 60 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy nabywanego lokalu powyżej 10 lat do 20 lat;

4) 80 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy nabywanego lokalu powyżej 20 lat.".

2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Józefowskiej oraz przy sprzedaży lokali położonych w budynkach oddanych do eksploatacji do 1950 roku poza strefą CENTRUM, w obszarze wyznaczonym obrysem ulic: Gen. Grota - Roweckiego, Nowowiejska, Głowackiego, Graniczna, Smugowa, Legionów, Szeroka wraz z ww. ulicami, bonifikata od ceny wynosi:

1) 80 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy nabywanego lokalu poniżej 5 lat;

2) 85 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy nabywanego lokalu od 5 lat do 10 lat;

3) 90 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy nabywanego lokalu powyżej 10 lat do 20 lat;

4) 95 % - jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy nabywanego lokalu powyżej 20 lat.".

3. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przy sprzedaży na raty lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej stosuje się połowę bonifikaty określonej w § 5. Rozłożona na raty niespłacona cześć ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy równej stopie odsetek ustawowych obowiązujących na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego płatność raty.".

§ 2. Wnioski najemców lub dzierżawców o wykup lokali mieszkalnych złożone przed wejściem w życie niniejszej uchwały, które nie zostały zakończone zawarciem umowy sprzedaży, rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach.

§ 3. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXIII/322/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Krzysztof Kuchta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »