| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Łanięta

z dnia 3 marca 2015r.

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Łanięta pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów powołuje się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Łanięta:

1) Wojciech Rędzikowski,

2) Tomasz Szczęsny,

3) Krzysztof Klat,

4) Marian Szałkowski,

5) Renata Witczak,

6) Małgorzata Szczęsna,

7) Bogdan Studziński,

8) Tomasz Chojnacki,

9) Zenon Kruszyński,

10) Romuald Staniszewski,

11) Monika Matusiak,

12) Wiktor Olesiński,

13) Piotr Janiak.

§ 3. 1. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany na bieżąco wpłacać w formie zaliczek na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z zebranych kwot z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następnym dniu roboczym przypadającym po upływie terminu zapłaty.

§ 4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Za pobrane i wpłacone w terminie kwoty inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7% od pobranej kwoty.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVII/142/13 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 września 2013 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /Dz. Urzędowy z dnia 17 października 2013 r. poz. 4558 i z dnia 9 kwietnia 2014 r. poz. 1674/.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta


Mirosław Oleradzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »