| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 11, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642; poz. 908 z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, z 2013 r. poz.829) oraz art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz.423) Rada Miejska w Sulejowie uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej w Sulejowie z dn. 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany formy organizacyjno - prawnej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sulejów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zwana dalej "Biblioteką" została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Sulejowie pod Nr 1/95, posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

1) Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 642: poz.908 z 2011 r. Nr 207, poz. 1230 z 2013 r. poz. 829);

2) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.406 z 2014 r. poz.423);

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072);

4) Niniejszego statutu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Adam Stobiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dittmajer

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »