| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/69/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr LII/666/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1173, 1529, z 2013 r. poz. 1014, z 2014 r. poz. 1051) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 228 poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/666/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 886), w §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Powyższa zmiana obowiązuje przez 24 miesięce od dnia wejścia w życie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »