| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/27/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
2. Beata Kaczmarek 9. Józefa Lucyna Michejda
3. Ewa Śpionek 10. Bogusław Wenus
4. Iwona Kopczyńska 11. Grażyna Kos
5. Anna Kaźmierczak 12. Barbara Polowczyk
6. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
7. Bogdan Łągwa 14. Roman Drozdowski

Po rozpatrzeniu w dniu 25 lutego 2015 roku Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew oraz Uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew, działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

Stwierdza nieważność Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Pęczniew oraz Uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew, z powodu naruszenia prawa, tj. § 34 w zw. z § 143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. nr 100, poz.908) oraz w zw. z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz.87).
UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi doręczona została Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew, a w dniu 10 lutego 2015 roku Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew. W stosunku do wskazanych Uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze, zapraszając przedstawicieli jednostki na posiedzenie w dniu 25 lutego 2015 roku.

Kolegium Izby stwierdziło, że badane Uchwały w sposób nieuprawniony zmieniały załącznik do Uchwały Nr XXVIII/156/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Uchwała Nr XXVIII/156/2012 została wydana na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z póżn. zm.). Tym samym do Uchwały Nr XXVIII/156/2012 znajduje zastosowanie art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust.3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jednocześnie należy wskazać, że ustawa nie przewidziała możliwości nowelizowania uchwał zachowanych czasowo w mocy. Natomiast z § 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" wynika, że nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość. Przywołana zasada, z mocy § 143 rozporządzenia, znajduje zastosowanie do aktów prawa miejscowego. W związku z powyższym w ocenie Kolegium Izby, Uchwały Rady Gminy Pęczniew: Nr IV/22/2015 oraz Nr V/27/2015 zostały podjęte z naruszeniem § 34 w zw. z § 143 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" oraz w zw. z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »