| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/51/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, poz. 951, poz. 1513, z 2013 r., poz. 21, poz.165, z 2014 r. poz. 659, poz. 850) art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2014 r., poz. 850) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza aglomerację Tomaszów Mazowiecki zwaną dalej "aglomeracją", położoną w województwie łódzkim, powiecie tomaszowskim, gminie Tomaszów Mazowiecki oraz gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki.

§ 2. Aglomerację tworzą miejscowości: Tomaszów Mazowiecki, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Wiaderno, Wąwał, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Smardzewice, Komorów.

§ 3. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi: 115 425.

§ 4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 5. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1: 10 000, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Likwiduje aglomerację Tomaszów Mazowiecki, wyznaczoną Rozporządzeniem NR 35/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 września 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dn. 13 października 2005 r., Nr 307, poz. 2861).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku

Marek Mazur


Załącznik

do uchwały Nr IV/51/15

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

LEGENDA:

infoRgrafika


Obszar 37

infoRgrafika


Obszar 38

infoRgrafika


Obszar 39

infoRgrafika


Obszar 40

infoRgrafika


Obszar 41

infoRgrafika


Obszar 42

infoRgrafika


Obszar 43

infoRgrafika


Obszar 44

infoRgrafika


Obszar 49

infoRgrafika


Obszar 50

infoRgrafika


Obszar 51

infoRgrafika


Obszar 52

infoRgrafika


Obszar 53

infoRgrafika


Obszar 54

infoRgrafika


Obszar 55

infoRgrafika


Obszar 56

infoRgrafika


Obszar 57

infoRgrafika


Obszar 63

infoRgrafika


Obszar 64

infoRgrafika


Obszar 65

infoRgrafika


Obszar 66

infoRgrafika


Obszar 67

infoRgrafika


Obszar 68

infoRgrafika


Obszar 69

infoRgrafika


Obszar 70

infoRgrafika


Obszar 71

infoRgrafika


Obszar 75

infoRgrafika


Obszar 76

infoRgrafika


Obszar 77

infoRgrafika


Obszar 78

infoRgrafika


Obszar 79

infoRgrafika


Obszar 80

infoRgrafika


Obszar 81

infoRgrafika


Obszar 82

infoRgrafika


Obszar 83

infoRgrafika


Obszar 84

infoRgrafika


Obszar 87

infoRgrafika


Obszar 88

infoRgrafika


Obszar 89

infoRgrafika


Obszar 90

infoRgrafika


Obszar 91

infoRgrafika


Obszar 92

infoRgrafika


Obszar 93

infoRgrafika


Obszar 94

infoRgrafika


Obszar 95

infoRgrafika


Obszar 96

infoRgrafika


Obszar 100

infoRgrafika


Obszar 101

infoRgrafika


Obszar 102

infoRgrafika


Obszar 103

infoRgrafika


Obszar 104

infoRgrafika


Obszar 105

infoRgrafika


Obszar 106

infoRgrafika


Obszar 107

infoRgrafika


Obszar 108

infoRgrafika


Obszar 109

infoRgrafika


Obszar 110

infoRgrafika


Obszar 111

infoRgrafika


Obszar 112

infoRgrafika


Obszar 113

infoRgrafika


Obszar 114

infoRgrafika


Obszar 115

infoRgrafika


Obszar 116

infoRgrafika


Obszar 117

infoRgrafika


Obszar 118

infoRgrafika


Obszar 119

infoRgrafika


Obszar 120

infoRgrafika


Obszar 121

infoRgrafika


Obszar 122

infoRgrafika


Obszar 123

infoRgrafika


Obszar 124

infoRgrafika


Obszar 125

infoRgrafika


Obszar 126

infoRgrafika


Obszar 127

infoRgrafika


Obszar 128

infoRgrafika


Obszar 129

infoRgrafika


Obszar 130

infoRgrafika


Obszar 131

infoRgrafika


Obszar 132

infoRgrafika


Obszar 133

infoRgrafika


Obszar 134

infoRgrafika


Obszar 135

infoRgrafika


Obszar 136

infoRgrafika


Obszar 137

infoRgrafika


Obszar 138

infoRgrafika


Obszar 139

infoRgrafika


Obszar 141

infoRgrafika


Obszar 142

infoRgrafika


Obszar 143

infoRgrafika


Obszar 144

infoRgrafika


Obszar 146

infoRgrafika


Obszar 147

infoRgrafika


Obszar 148

infoRgrafika


Obszar 149

infoRgrafika


Obszar 150

infoRgrafika


Obszar 151

infoRgrafika


Obszar 152

infoRgrafika


Obszar 153

infoRgrafika


Obszar 158

infoRgrafika


Obszar 159

infoRgrafika


Obszar 160

infoRgrafika


Obszar 161

infoRgrafika


Obszar 162

infoRgrafika


Obszar 163

infoRgrafika


Obszar 164

infoRgrafika


Obszar 165

infoRgrafika


Obszar 166

infoRgrafika


Obszar 170

infoRgrafika


Obszar 171

infoRgrafika


Obszar 172

infoRgrafika


Obszar 173

infoRgrafika


Obszar 174

infoRgrafika


Obszar 175

infoRgrafika


Obszar 176

infoRgrafika


Obszar 177

infoRgrafika


Obszar 186

infoRgrafika


Obszar 187

infoRgrafika


Obszar 188

infoRgrafika


Obszar 189

infoRgrafika


Obszar 197

infoRgrafika


Obszar 198

infoRgrafika


Obszar 199

infoRgrafika


Obszar 200

infoRgrafika


Obszar 201

infoRgrafika


Obszar 202

infoRgrafika


Obszar 205

infoRgrafika


Obszar 206

infoRgrafika


Obszar 207

infoRgrafika


Obszar 208

infoRgrafika


Obszar 209

infoRgrafika


Obszar 210

infoRgrafika


Obszar 211

infoRgrafika


Obszar 212

infoRgrafika


Obszar 213

infoRgrafika


Obszar 214

infoRgrafika


Obszar 215

infoRgrafika


Obszar 216

infoRgrafika


Obszar 217

infoRgrafika


Obszar 218

infoRgrafika


Obszar 219

infoRgrafika


Obszar 220

infoRgrafika


Obszar 221

infoRgrafika


Obszar 222

infoRgrafika


Obszar 223

infoRgrafika


Obszar 224

infoRgrafika


Obszar 225

infoRgrafika


Obszar 226

infoRgrafika


Obszar 227

infoRgrafika


Obszar 228

infoRgrafika


Obszar 229

infoRgrafika


Obszar 230

infoRgrafika


Obszar 231

infoRgrafika


Obszar 232

infoRgrafika


Obszar 233

infoRgrafika


Obszar 234

infoRgrafika


Obszar 235

infoRgrafika


Obszar 236

infoRgrafika


Obszar 237

infoRgrafika


Obszar 238

infoRgrafika


Obszar 239

infoRgrafika


Obszar 240

infoRgrafika


Obszar 241

infoRgrafika


Obszar 242

infoRgrafika


Obszar 243

infoRgrafika


Obszar 244

infoRgrafika


Obszar 245

infoRgrafika


Obszar 246

infoRgrafika


Obszar 247

infoRgrafika


Obszar 248

infoRgrafika


Obszar 249

infoRgrafika


Obszar 250

infoRgrafika


Obszar 251

infoRgrafika


Obszar 252

infoRgrafika


Obszar 133 a (przedłużenie obszaru 133 w kierunku zachodnim)

infoRgrafika


Legenda:

infoRgrafikaObszar 71

infoRgrafika


Obszar 72

infoRgrafika


Obszar 78

infoRgrafika


Obszar 79

infoRgrafika


Obszar 85

infoRgrafika


Obszar 86

infoRgrafika


Obszar 92

infoRgrafika


Obszar 93

infoRgrafika


Obszar 99

infoRgrafika


Obszar 100

infoRgrafika


Obszar 106

infoRgrafika


Obszar 107

infoRgrafika


Obszar 113

infoRgrafika


infoRgrafika


Uzasadnienie

do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski
do Unii Europejskiej, w części dotyczącej Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska, a następnie zatwierdzony przez rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodnościekowej, jaki musi być zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. Program ten zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, a także terminy ich realizacji dla wywiązania się z zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych podlega okresowym aktualizacjom. Zaktualizowany Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (trzecia AKPOŚK 2010) został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 roku. Ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) wprowadziła w art. 43 ust. 2 pkt 1 definicję aglomeracji, czyli terenu, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Uwzględniając art. 43 ust. 1 ww. ustawy aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalnią ścieków, zgodnie z ustaleniami Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Wszystkie aglomeracje, które spełniają kryteria, podanej powyżej definicji, muszą być wyznaczone, niezależnie od tego czy zakończyły już proces inwestycyjny. Organem uprawnionym do ich wyznaczenia jest, zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 2a cyt. powyżej ustawy, sejmik województwa. Zasady i sposób wyznaczania aglomeracji w gminie lub na obszarach gmin określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995). Propozycja planu aglomeracji, według treści § 4 ust. 2 w/w rozporządzenia winna być przygotowana z wykorzystaniem następujących dokumentów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Propozycja planu aglomeracji obejmuje część graficzną i opisową.

Przy piśmie z dnia 30.07.2014 r., znak: WSZ.042.2.20.2014, przedłożono "Plan aglomeracji Tomaszów Mazowiecki". Z w/w opracowania wynika, iż w stosunku do dotychczas obowiązującej aglomeracji,
o równoważnej liczbie mieszkańców 157 000, obejmującej miejscowości Tomaszów Mazowiecki, Karolinów, Komorów, Smardzewice, Swolszewice Małe, Tresta Rządowa, Twarda, Wąwał, Wiaderno, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Tomaszowie Mazowieckim, wyznaczonej Rozporządzeniem NR 35/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 września 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dn. 13 października 2005 r., Nr 307, poz. 2861), weryfikacji ulega jej wielkość wyrażona równoważną liczbą mieszkańców (RLM) jak również jej obszar. Potrzeba weryfikacji aglomeracji wynika z konieczności ograniczenia obszaru do terenu, na którym realizacja sieci zbiorczej do końca 2015 r. jest ekonomicznie uzasadniona. Przewiduje się zmiany w zakresie aglomeracji przez wyłączenie miejscowości Karolinów. Wnioskowane na dzień dzisiejszy RLM aglomeracji Tomaszów Mazowiecki wynosi 115 425, gdzie RLM stałych mieszkańców aglomeracji- 68 591, RLM przemysłu- 19 857, RLM pochodzące z obiektów użyteczności publicznej- 26 977. Aglomerację tworzą miejscowości: Tomaszów Mazowiecki, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Wiaderno, Wąwał, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Smardzewice, Komorów. Wskaźnik koncentracji tj. liczby osób podłączonych na kilometr kanalizacji planowanego zakresu w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki wynosi 157,5 Mk/km (dane uwzględniają prowadzenie w jednym wykopie kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej). Oczyszczalnia obsługująca aglomerację jest przystosowana do usuwania 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji. Prognozuje się, że procent skanalizowania aglomeracji w 2015 r. powinien wynosić ca 100 % RLM.

W myśl § 4 ust. 4 cytowanego wcześniej rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r., propozycja planu aglomeracji została poddana uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Prawo wodne przez:

1) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (uzgodnienie z dnia
27.08.2014 r., znak: ZK-Z-403/A/41/14 ),

2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (uzgodnienie z dnia 22.08.2014 r., znak: WSI.070.60.2014.JS),

3) Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego (Uchwała Nr LV/528/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, przekazana przy piśmie Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2014 r., znak: BRM.0005.9.2014)

4) Radę Gminy Tomaszów Mazowiecki (Uchwała NR XLIV/345/14 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki).

Podsumowując, aglomeracja spełnia wymagania Dyrektywy 91/271/EWG. Wobec powyższego należy uznać za uzasadnione uchylenie Rozporządzenia NR 35/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 września 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dn. 13 października 2005 r., Nr 307, poz. 2861). Wejście w życie Uchwały nie będzie wiązało się z wydatkami budżetu Województwa Łódzkiego.


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »