| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 22 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr VI/34/2015 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 6 uchwały Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 część ust. 2 o treści:

010 - Rolnictwo i łowiectwo

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 82.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa odcinka sieci wodociągowejw miejscowości Łopatki", o kwotę 41.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa wodociągu w drodze gminnej - ul. Wczasowa w Łasku - Kolumnie", o kwotę 33.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa sieci wodociągowej PCV DN 110 w miejscowości Ostrów", o kwotę 8.000,00 zł".

zastępuje się treścią:

010 - Rolnictwo i łowiectwo

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 49.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łopatki", o kwotę 41.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa sieci wodociągowej PCV DN 110 w miejscowości Ostrów", o kwotę 8.000,00 zł".

§ 2. W § 6 uchwały Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 część ust. 2 o treści:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 256.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa toalety wolnostojącej przy ul. Szpitalnej w Łasku", o kwotę 130.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi", o kwotę 126.000,00 zł".

zastępuje się treścią:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 289.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa toalety wolnostojącej przy ul. Szpitalnej w Łasku", o kwotę 130.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi", o kwotę 126.000,00 zł

zadanie inwestycyjne:"Budowa wodociągu w drodze gminnej - ul.Wczasowa w Łasku - Kolumnie", o kwotę 33.000,00 zł".

§ 3. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2015.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »