| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/84/15 Rady Gminy Szczerców

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/226/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Szczerców na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 12 § 2, § 11 i § 12, art. 13a §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529 oraz z 2014 r. poz.179, poz.180 i poz. 1072) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 558, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 z 2012 r. poz. 1399, oraz z 2014 r. poz.1072) na wniosek Wójta Gminy Szczerców uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Szczerców nr XXV/226/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. załącznik nr1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczercowie oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Szczerców


Zbigniew Szcześniak


Załącznik do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Gminy Szczerców
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Numery, granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Nr obwodu wyborczego

Nr okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

1

Zbyszek, Firlej, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Rudzisko, Marcelów,

Świetlica Wiejska

w Lubcu

2.

2,3

Szczercowska Wieś, Kolonia Szczercowska, Grudna, Zagadki,

Dubie, Polowa, Kościuszki ( przy szosie), Dzbanki,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

5,6,10

Szczerców: ul. Strumykowa, ul. Tomasza Tenusa, ul. Polna, ul. Skryta,

ul. Jana Kochanowskiego,

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Reymonta, ul. Szkolna, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Krótka, ul. Wąska,

ul. Gabriela Narutowicza,

Szczerców: ul. J.Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 58-do nr 140 i nr nieparzyste: od nr 25-do nr 131),

ul. Zachodnia, ul. Łaska (posesje: od nr 1 do nr 3),

ul. Praga ( posesje: nr parzyste: od nr 50-do nr 126 i nr nieparzyste: od nr 33 do nr 131), ul. Leśna

Szczerców: ul. Kilińskiego,

ul. Głowackiego, ul. Mickiewicza ( posesje: od nr 1 do nr 47 i nr 49),

ul. Polski Sierpień, ul. 11 Listopada,

ul. Mikołaja Kopernika, ul. Lipowa,

ul. Akacjowa, ul. Wiśniowa,

ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa,

ul. Łaska ( posesje: od nr 4 do nr 31),

Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Szczercowie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

7,8,9

Szczerców: ul. Częstochowska (posesje: nr parzyste: od nr 12 - do nr 50 i nr nieparzyste od nr 27 - do nr 63), ul. Kącik, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, ul. Mokra, ul. Piaskowa, ul. Południowa, ul. Praga ( posesje: nr parzyste od nr 2 - do nr 48 i nr nieparzyste od nr 1- do nr 31)

Szczerców: ul. Rzeczna, ul. 3 Maja, ul. Częstochowska (posesje: nr parzyste: od nr 4 - do nr 10 i nr nieparzyste: od nr 1- do nr 25), ul. Św. Floriana, ul. Targowa, ul. Źródlana, ul. Żeromskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Pułaskiego, ul. Poniatowskiego, ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 2 - do nr 56 i nr nieparzyste: od nr 1- do nr 23)

Szczerców: ul. Piotrkowska,

ul. Cmentarna, ul. Mickiewicza ( posesje: nr 48 i od nr 50 do nr 99), ul. Północna, ul. Kwiatowa,

Urząd Gminy w Szczercowie

Lokal dostosowany

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

11,12,4

Podklucze, Załuże.

Niwy, Trakt Puszczański, Józefina, Lubośnia, Podżar, Szubienice, Żabczanka,

Borowa, Krzyżówki, Kościuszki (pod lasem), Brzezie, Kozłówki, Bednarze.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Szczercowie

Lokal dostosowany

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6.

13,15

Stanisławów Pierwszy, Leśniaki, Stanisławów Drugi.

Chabielice, Chabielice Kolonia, Kieruzele,

Szkoła Podstawowa w Chabielicach

Lokal dostosowany

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

14.

Osiny, Osiny Kolonia, Janówka, Tatar, Puszcza

Szkoła Podstawowa

w Osinach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »