| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Grabica

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Grabica w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015 r. poz. 1025) Rada Gminy Grabica uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku ( M. P. z 2015 r. poz. 1025) z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 52 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 roku na obszarze Gminy Grabica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. .Traci moc Uchwała Rady Gminy Grabica Nr XXIX/208/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grabica w 2015 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Kalisiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »