| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890; M. P. z 2014 r. poz. 718 i poz. 895 oraz z 2015 r. poz. 735, poz. 912 i poz. 1029), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Miasta Bełchatowa pobór:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych

- w drodze inkasa.

§ 2. Pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa nie wyklucza możliwości zapłaty tych podatków w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bełchatowa.

§ 3. Wyznacza się inkasenta podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
Pana Jarosława Góreckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PPHU YARO GÓRECKI JAROSŁAW, pod adresem: ul. Generała Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów.

§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2% pobranej i wpłaconej kwoty podatku.

§ 5. Szczegółowe zasady pobierania i rozliczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa określać będzie umowa zawarta z inkasentem określonym w § 3.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie


Józef Wodziński


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »