| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Czastary

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) - Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Czastary zobowiązani są do przekazywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie do:

1) 31 marca, za okres 1 stycznia - 31 marca: płatność z dołu;

2) 30 czerwca, za okres 1 kwietnia - 30 czerwca: płatność z dołu;

3) 30 września, za okres 1 lipca - 30 września: płatność z dołu;

4) 31grudnia, za okres 1 października - 31 grudnia: płatność z dołu;

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/106/2013 Rady Gminy Czastary z dnia 30 stycznia 2013 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w 2013 r. poz.1381 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Dudka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »