Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Ujazd

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe