Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 69/2019 Prezydenta Miasta Kutno

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2015 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych Miasta Kutno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe