Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Łódzkiego Kuratora Oświaty; Wojewody Łódzkiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Łódzkiego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe