Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/212/19 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Wielunia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe