Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Zapolice

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zapolice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe