Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PD.7134.5.11.2019 Burmistrza Kamieńska; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe