Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 130 poz. 2980

Uchwała nr 220/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 1. Rodzaje oraz wysokość opłat

Grupa

Grupy odbiorców

j.m.

Stawka opłaty

netto

brutto

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

Grupa A

Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne

zł/m3

1,82

1,95

Grupa B

Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, budownictwo, transport itp.)

zł/m3

2,72

2,91

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI

Grupa A

Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne

zł/m3

2,75

2,94

Grupa B

Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, budownictwo, transport itp.)

zł/m3

3,43

3,67

WYSOKOŚĆ OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Grupa A

Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne

zł/punkt pom./kwartał

2,81

3,00

Grupa B

Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, budownictwo, transport itp.)

zł/punkt pom./kwartał

2,81

3,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 157/XIX/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jan Wrześniewski


Uzasadnienie

Przedstawione opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki uległy zmianie o 5% w stosunku do stosowanych w roku poprzednim.

Wzrost opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki dla obydwu grup odbiorców jest spowodowany głównie wzrostem kosztów materiałów, mediów (koszt energii), usług obcych, opłaty środowiskowej oraz ceny zakupionej wody od spółki Wodociągi Płockie i odprowadzanych ścieków do spółki Wodociągi Płockie, gdzie nastąpi zmiana taryfy zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 01.07.2010r. – 30.06.2011 r.

Realizując zadania wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym dotyczące zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków w 2009 r. Urząd Gminy Stara Biała poniósł stratę z tytułu prowadzenia działalności w tym zakresie w wysokości - 332 tys. zł.

Wprowadzenie nowych stawek opłat z dniem 01.07.2010 r. pozwoli na zwiększenie planowanych na 2010 r. przychodów, a tym samym zmniejszenie straty na tym segmencie działalności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe