Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4958

Uchwała nr 257/XXXIII/10 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 30 ust. 2b i ust 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. U. z003r. Nr 159, poz. 1547 z póź. zm. )

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na wniosek Wójta Gminy Mała Wieś tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym określony w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,

Załącznik do Uchwały Nr 257/XXXIII/10
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 30 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 257


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 16 lipca 1998roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547) zmianie uległy zasady tworzenia odrębnych obwodów głosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 2c Ordynacji w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, w których w dniu wyborów będzie przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie tworzy się odrębne obwody głosowania. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika jednostki. W jednostkach, w których w dniu wyborów przebywać będzie mniejsza liczba wyborców, po zasięgnięciu opinii jej kierownika, może zostać utworzony odrębny obwód głosowania. W chwili obecnej w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym na stałe zameldowanych jest 82 pensjonariuszy, z czego 68 osób posiada prawo wyborcze.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe