Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 190 poz. 5179

Uchwała nr L/450/2010 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 18 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/645/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 1 , art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm. ) Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXVII/645/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 maja 2005r r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy wprowadza się poniższe zmiany:

1) w § 11 wyraz „Wójt” zastępuje się wyrazem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

2) w § 13 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie” Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony powinien złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie.”

3) w § 14 wyrazy „w kasie urzędu gminy” zastępuje się wyrazami w kasie Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.

4) w § 15 ust. 1 wyraz „Wójta „ zastępuje się wyrazem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

5) w § 16 ust. 4 wyraz „Wójt „ zastępuje się wyrazem Kierownik GOPS.

6) w § 17 wyraz „Wójta” zastępuje się wyrazem Kierownika GOPS.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn


Piotr Kozłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe