Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 27 poz. 847

Uchwała nr 14/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 27 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109. poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 47 i art. 28 § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 6 ust 12 i art. 19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, z 2009r. Nr 53, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 281/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso dokonuje się następującej zmiany:

załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


Artur Borkowski

Załącznik do Uchwały Nr 14/III/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe