Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1018

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 8 lutego 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/129/2005 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 106, poz. 3026 z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1) §8 otrzymuje brzmienie: „§8. Określa się stawkę godzinową za świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w §3, w wysokości 18,52 zł.”

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki i Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2011r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


mgr inż. Stanisław Kuziak


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 8 lutego 2011 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

L.p.

Dochód na osobę w rodzinie
wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dn. 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona
od stawki godzinowej

Procent

Kwota zł

1.

do 100%

Usługi bezpłatne

Usługi bezpłatne

2.

pow. 100% - 150%

10%

1,85

3.

pow. 150% - 180%

15%

2,78

4.

pow. 180% - 200%

25%

4,63

5.

pow. 200%

35%

6,48

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


mgr inż. Stanisław Kuziak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe