Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1025

Uchwała nr 6/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 31 stycznia 2011r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie "Podziału Województwa Mazowieckiego na obowody łowieckie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:
§ 1Załącznik do uchwały Nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ,,Podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie”, zmienionej uchwałą Nr 74/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r., uchwałą Nr 238/08 z dnia 17 listopada 2008 r. oraz uchwałą Nr 24/10 z dnia 22 lutego 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski
 
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167 poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777.
Załącznik do uchwały Nr 6/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik - Opis granic obwodów łowieckich
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe