Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 43 poz. 1453

Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2011r.

do porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2006r. z Powiatem Płońskim

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 28.01.2011r pomiędzy Powiatem Mławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

1. Włodzimierz A. Wojnarowski - Starosta Mławski

2. Barbara Gutowska - Wicestarosta Mławski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej

zwanym dalej "Powierzającym"

a Powiatem Płońskim w imieniu, którego działają:

1. Jan Mączewski - Starosta Płoński

2. Andrzej Stolpa - Wicestarosta Płoński

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anetty Gołaszewskiej

do Porozumienia zawartego w dniu 01.03.2006r pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Płońskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” na podstawie §5 Porozumienia,wprowadza się zmiany określone w §1 aneksu:

§ 1.

1) §2ust 5 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„§2 ust.5 Koszt kształcenia jednego ucznia ustala się na kwotę 300, 00zł (słownie: trzysta złotych).

2) §2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„§2 ust.9 „ Kwota dotacji, o której mowa w §2 ust.3 oraz w ust.8 będzie przekazana na wskazane konto bankowe „Przejmującego” zadanie do realizacji po zakończeniu kursu w terminie 14 dni od otrzymania noty oraz po stwierdzeniu jego prawidłowego zrealizowania przez Zespół Szkół Nr3 w Mławie”.

3) W §2 skreśla się ust.11.

§ 2.

Inne postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egz. dla każdej ze stron.

§ 4.

Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych na kurs od 01.01.2011r.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Stroną ogłaszającą jest "Powierzający".

Starosta


Włodzimierz A. Wojnarowski


Wicestarosta


Barbara Gutowska

Starosta


Jan Mączewski


Wicestarosta


Andrzej Stolpa

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

Skarbnik Powiatu


Elżbieta Kowalska

Skarbnik


Anetta Gołaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe