| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 21 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr LIV/801/2006r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 września 2006r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Kozienice

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 90 ust. 1, 2a, 2b, 2d, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) u c h w al a s i ę, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/801/2006r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 września 2006r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Kozienice wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dodaje się: punkt 3 w brzmieniu „ Niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują dotację z budżetu gminy Kozienice w wysokości 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.”

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Na uzasadniony wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę lub niepubliczne przed-szkole Burmistrz Gminy Kozienice może wyrazić zgodę na przekazanie dotacji w innej wysokości i innym terminie niż zostało to określone w § 3.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


mgr Mariusz Prawda

UZASADNIENIE

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/801/2006r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 września 2006r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Kozienice przedstawia Burmistrz Gminy Kozienice. Zmiana uchwały podyktowana jest założeniem niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Kozienice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »