Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 59 poz. 1906

Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Radzanów

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/119/2004 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 grudnia 2004 r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) i art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XX/119/2004 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych określajacy wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały nr XX/119/2004 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy infromacji i deklaracji podatkowych określający wzór deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Rajnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Gminy Radzanów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1- Deklaracje podatkowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Gminy Radzanów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik2.docx

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe