Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2956

Uchwała nr 44/VI/11 Rady Gminy w Przyłęku

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 2 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591.z poźn zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) - Rada Gminy w Przyłeku uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Udziela się Powiatowi Zwoleńskiemu pomocy finansowej w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie realizacji następującego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4522W Załazy - Zamość”.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków.

3. Pomoc finansowa określona w ust. 1 zostanie udzielona ze środków budżetu na 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szmajda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe