Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2959

Uchwała nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 zpóźn.zm.), oraz art. 89 ust.l pkt 2 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, póz.1240 z póżn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 1.724.000,00 złotych /słownie : jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych./ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2011 - 2014,

Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody z podatku od nieruchomości. Zestawienie przepływów środków pieniężnych stanowi załącznik Nr 1.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe