Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 99 poz. 3179

Uchwała nr 53/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spozywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w mieście Gostyninie na terenie ulicy Rynek wraz z ulicami przyległymi w odległości do 100 m od rynku miejskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w mieście Gostyninie na terenie ulicy Rynek wraz z ulicami przyległymi w odległości do 100 m od rynku miejskiego, w dniu 10 lipca 2011 r. w godzinach od 19.00 do 24.00, tj. w czasie trwania imprezy masowej odbywającej się w ramach obchodów Dni Gostynina.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jolanta Syska - Szymczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe