Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 136 poz. 4347

Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Krasne

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekunczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 43 ust.10, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe waruki przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej: pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/28/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 29.10.2004 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bożena Niska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Krasne
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III)15)2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Krasne
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr III)15)2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe