| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia Zasad przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art.6a ust.1 w związku z art. 5 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.) w związku z akceptacją mieszkańców Gminy Izabelin wyrażoną w referendum lokalnym w dniu 20 czerwca 2010r. dotyczącym przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Zasady przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zwane w dalszej części Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zasady zaczną obowiązywać od dnia 01.01.2012r. zgodnie z Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r w sprawie przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin


Jerzy Pietrzak

Załącznik do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Izabelin
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.JPG

ZASADY PRZEJĘCIA PRZEZ GMINĘ IZABELIN OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZKU POZBYWANIASIĘ ZEBRANYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »