Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 147 poz. 4686

Uchwała nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/46/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.”;

2) 1)w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego,

- programu profilaktyki;

b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu.”

3) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze zgodnie z obowiązującym programem wychowania w przedszkolu, wybranym z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub programu autorskiego lub innowacyjnego, opracowanego na podstawie Podstawy Programowej i zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną lub Kuratorium Oświaty, zgodnie z § 10 niniejszego statutu.”

4) § 28 otrzymuje brzmienie: „ Zmiany w Statucie są zatwierdzane poprzez Uchwały Rady Pedagogicznej.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr VI/65/2011
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do uchwały Nr VI.65.2011

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu


Krzysztof Gajcy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe