Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 152 poz. 4807

Uchwała nr 1372/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 5 lipca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 44/3/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 20132) , otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zgodnie z art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) akceptuje się treść komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego
Wicemarszałek


Marcin Kierwiński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 140, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

2) Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 122/4/06 z dnia 12 grudnia 2006 r., Nr 48/12/07 z dnia 11 stycznia 2007 r., Nr 163/15/07 z dnia 30 stycznia 2007 r., Nr 1384/59/07 z dnia 10 lipca 2007 r., Nr 246/213/09 z dnia 10 lutego 2009 r., Nr 967/235/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., Nr 1398/247/09 z dnia 2 czerwca 2009 r., Nr 2475/281/09 z dnia 22 września 2009 r., Nr 2734/294/09 z dnia 27 października 2009 r., Nr 3081/303/09 z dnia 1 grudnia 2009 r., Nr 3363/311/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 888/345/10 z dnia 5 maja 2010 r. i Nr 1247/358/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 1486/365/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 1749/372/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., Nr 2064/389/10 z dnia 12 października 2010 r., Nr 190/8/10 z dnia 21 grudnia 2010 r., Nr 253/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r., Nr 297/21/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Nr 343/22/11 z dnia 22 lutego 2011 r., Nr 564/31/11 z dnia 29 marca 2011 r., Nr 643/35/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r., Nr 774/39/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r., Nr 851/44/11 z dnia 10 maja 2011 r. i Nr 1094/50/11 z dnia 7 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1372/60/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 lipca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1372/60/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 lipca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe