Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 926

Uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz.271, Nr 227, poz.1505, Nr 234, poz. 1570, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, Dz.U. z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696), po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w dni powszednie i w soboty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się rozkład dyżurów całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy w roku 2012 aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc uchwały:

1) Nr XLVII/279/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 185, poz. 4908),

2) Nr IV/26/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 30, poz. 954).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Stanisław Rafalik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/12
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 lutego 2012 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących

Lp.

Miejscowość

Siedziba (nazwa, ulica)

Godziny otwarcia/zamknięcia w dni powszednie

Godziny otwarcia/zamknięcia w soboty

1.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 70

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

2.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 48

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

3.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Okrzei 3

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

4.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Jagiellońska 7

8.00 – 20.00

9.00 – 17.00

5.

Ostrów Maz.

Apteka BELLIS s.c. ul. Armii Krajowej 4

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

6.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Sikorskiego 46

8.00 – 20.00

9.00 – 15.00

7.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Partyzantów 15

8.00 – 19.00

8.00 – 14.00

8.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Małkińska 112

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

9.

Ostrów Maz.

Apteka „RODZINNA” ul. Taczanowskiego 6

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

10.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Kościuszki 24

8.00 – 20.00

9.00 – 16.00

11.

Ostrów Maz.

Apteka Dr. MAX ul. Mieczkowskiego 23

8.00 – 20.00

8.00 – 19.00
niedziela 9.00 – 18.00

12.

Komorowo

Punkt apteczny ul. Bociańskiego 45

8.00 - 19.00

8.00 – 15.00

13.

Jelonki

Punkt apteczny Jelonki 31

8.30 - 16.30

-

14.

Andrzejewo

Apteka ARS MEDICA ul. Warszawska 36

8.00 – 16.00

-

15.

Małkinia Górna

Apteka ul. Biegańskiego 3

8.00 – 18.00

8.00 – 14.00

16.

Małkinia Górna

Apteka ul. Nurska 33

8.00 – 18.00

8.00 – 14.00

17.

Małkinia Górna

Apteka ul. Ostrowska 15 A

8.30 – 16.30

-

18.

Prostyń

Punkt apteczny Prostyń 165

8.30 – 16.30

-

19.

Wąsewo

Apteka „Panaceum” ul. Goworowska 39A

8.00 – 17.00

-

20.

Stary Lubotyń

Punkt apteczny St. Lubotyń 42

8.30 – 15.30

-

21.

Brok

Apteka ul. Jana Pawła II 36

8.30 – 18.00

9.00 – 14.00

22.

Nur

Punkt apteczny „AVENA”
ul. Drohiczyńska 8

8.00 – 18.00

8.00 – 12.00

23.

Zaręby Kościelne

Punkt apteczny
ul. Kowalska 16A

8.00 – 15.00
oraz 16.30 – 18.00

-

24.

Boguty Pianki

Punkt apteczny
ul. Targowa 17

8.00 – 14.00
16.00 - 18.00

-

25.

Szulborze Wielkie

Punkt apteczny
ul. Jana Pawła II 2A

poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/12
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 lutego 2012 r.

Rozkład dyżurów całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy w roku 2012 aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.

Miejscowość

Siedziba (nazwa, ulica)

Dyżury

1.

Ostrów Maz.

Apteka BELLIS s.c. ul. Armii Krajowej 4

01.I, 12.I., 23.I., 03.II., 14.II., 25.II., 07.III., 18.III., 29.III., 09.IV., 20.IV., 01.V., 12.V., 23.V., 03.VI., 14.VI., 25.VI., 06.VII., 17.VII., 28.VII., 08.VIII., 19.VIII., 30.VIII., 10.IX., 21.IX., 02.X., 13.X., 24.X., 04.XI., 15.XI., 26.XI., 07.XII., 18.XII., 29.XII.

2.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Jagiellońska 7

02.I., 13.I., 24.I., 04.II., 15.II., 26.II., 08.III., 19.III., 30.III., 10.IV., 21.IV., 02.V., 13.V., 24.V., 04.VI., 15VI., 26.VI., 07.VII., 18.VII., 29.VII., 09.VIII., 20.VIII., 31.VIII., 11.IX., 22.IX., 03.X., 14.X., 25.X., 05.XI., 16.XI., 27.XI., 08.XII., 19.XII., 30.XII.

3.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Kościuszki 24

03.I., 14.I., 25.I., 05.II., 16.II., 27.II., 09.III., 20.III., 31.III., 11.IV., 22.IV., 03.V., 14.V., 25.V., 05.VI., 16.VI., 27.VI., 08.VII., 19.VII., 30.VII., 10.VIII., 21.VIII., 01.IX., 12.IX., 23.IX., 04.X., 15.X., 26.X., 06.XI., 17.XI., 28.XI., 09.XII., 20.XII., 31.XII.

4.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 48

04.I., 15.I., 26.I., 06.II., 17.II., 28.II., 10.III., 21.III., 01.IV., 12.IV., 23.IV., 04.V., 15.V., 26.V., 06.VI., 17.VI., 28.VI., 09.VII., 20.VII., 31.VII., 11.VIII., 22.VIII., 02.IX., 13.IX., 24.IX., 05.X., 16.X., 27.X., 07.XI., 18.XI., 29.XI., 10.XII., 21.XII.,

5.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 70

05.I., 16.I., 27.I., 07.II., 18.II., 29.II., 11.III., 22.III., 02.IV., 13.IV., 24.IV., 05.V., 16.V., 27.V., 07.VI., 18.VI., 29.VI., 10.VII., 21.VII., 01.VIII., 12.VIII., 23.VIII., 03.IX., 14.IX., 25.IX., 06.X., 17.X., 28.X., 08.XI., 19.XI., 30.XI., 11.XII., 22.XII.

6.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Małkińska 112

06.I., 17.I., 28.I., 08.II., 19.II., 01.III., 12.III., 23.III., 03.IV., 14.IV., 25.IV., 06.V., 17.V., 28.V., 08.VI., 19.VI., 30.VI., 11.VII., 22.VII., 02.VIII., 13.VIII., 24.VIII., 04.IX., 15.IX., 26.IX., 07.X., 18.X., 29.X., 09.XI., 20.XI., 01.XII., 12.XII., 23.XII.

7.

Ostrów Maz.

Apteka Dr. MAX ul. Mieczkowskiego 23

07.I., 18.I., 29.I., 09.II., 20.II., 02.III., 13.III., 24.III., 04.IV., 15.IV., 26.IV., 07.V., 18.V., 29.V., 09.VI., 20.VI., 01.VII., 12.VII., 23.VII., 03.VIII., 14.VIII., 25.VIII., 05.IX., 16.IX., 27.IX., 08.X., 19.X., 30.X., 10.XI., 21.XI., 02.XII., 13.XII., 24.XII.

8.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Okrzei 3

08.I., 19.I., 30.I., 10.II., 21.II., 03.III., 14.III., 25.III., 05.IV., 16.IV., 27.IV., 08.V., 19.V., 30.V., 10.VI., 21.VI., 02.VII., 13.VII., 24.VII., 04.VIII., 15.VIII., 26.VIII., 06.IX., 17.IX., 28.IX., 09.X., 20.X., 31.X., 11.XI., 22.XI., 03.XII., 14.XII., 25.XII.

9.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Partyzantów 15

09.I., 20.I., 31.I., 11.II., 22.II., 04.III., 15.III., 26.III., 06.IV., 17.IV., 28.IV., 09.V., 20.V., 31.V., 11.VI., 22.VI., 03.VII., 14.VII., 25.VII., 05.VIII., 16.VIII., 27.VIII., 07.IX., 18.IX., 29.IX., 10.X., 21.X., 01.XI., 12.XI., 23.XI., 04.XII., 15.XII., 26.XII.

10.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Sikorskiego 48

10.I., 21.I., 01.II., 12.II., 23.II., 05.III., 16.III., 27.III., 07.IV., 18.IV., 29.IV., 10.V., 21.V., 01.VI., 12.VI., 23.VI., 04.VII., 15.VII., 26.VII., 06.VIII., 17.VIII., 28.VIII., 08.IX., 19.IX., 30.IX., 11.X., 22.X., 02.XI., 13.XI., 24.XI., 05.XII., 16.XII., 27.XII.

11.

Ostrów Maz.

Apteka „RODZINNA” ul. Taczanowskiego 6

11.I., 22.I., 02.II., 13.II., 24.II., 06.III., 17.III., 28.III., 08.IV., 19.IV., 30.IV., 11.V., 22.V., 02.VI., 13.VI., 24.VI., 05.VII., 16.VII., 27.VII., 07.VIII., 18.VIII., 29.VIII., 09.IX., 20.IX., 01.X., 12.X., 23,X., 03.XI., 14.XI., 25.XI., 06.XII., 17.XII., 28.XII.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe