Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2593

Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Za usuniecie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

- rower lub motorower - 100 zł

- motocykl - 200 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 400 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - 550 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t - 780 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 1150 zł

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:

- rower lub motorower - 10 zł

- motocykl - 15 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 25 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 7,5t - 35 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5t do 16t - 50 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 100 zł

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia .

§ 1.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Szydłowieckiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu


Marek Sokołowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe