| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/114/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Miejska w Glinojecku uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski


Uzasadnienie

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015 jest dokumentem polityki samorządowej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, na okres 4 lat, nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Program ten na podstawie art. 87 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy przyjmuje Rada Miejska, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 14.03.2012 r. znak DC.5120.01.2012 zaakceptował przedstawiony projekt Programu.
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Opracowała: Monika Sarnecka
Glinojeck, dnia 15 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XII/114/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »