Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3292

Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu opłat za przewozy komunikacją lokalną

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, w   związku z   art. 7   ust.1 pkt 4   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami), art.4 ust.1pkt 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996r. o   gospodarce komunalnej (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz.236 z   późn. zm.), art.8 ust.1 ustawy z   dnia 5   lipca 2001r. o   cenach (Dz. U. z   2001r. Nr 97, poz.1050 z   późniejszymi zmianami) - Rada  Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się cennik opłat za przewozy komunikacją lokalną wbrzmieniu załącznika do uchwały.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr LV/261/2010 Rady Gminy Ojrzeń z   dnia 22 września 2010 roku w   sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu opłat za przewozy komunikacją lokalną.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krystyna   Drążkiewicz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/95/2012    
Rady Gminy Ojrzeń    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

1.   Ceny biletów jednorazowych  

 

Rodzaj opłaty  

II strefa  
podmiejska  

1. Linie normalne dzienne  
- przewóz jednej osoby  
- przewóz jednej osoby uprawnionej:  
  do opłaty ulgowej 50%,    
-   przewóz bagażu  
- przewóz zwierząt  


2. Bilet weekendowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od piątku od godz. 15.00 do niedzieli do godz. 24.00 na wszystkich liniach:  
- przewóz jednej osoby  
- przewóz jednej osoby uprawnionej:  
  do opłaty ulgowej 50%,    
-   przewóz bagażu  
- przewóz zwierząt  


3. Bilety zakupione u   kierowcy  
a) Linie normalne dzienne  
- przewóz jednej osoby  
- przewóz jednej osoby uprawnionej:  
  do opłaty ulgowej 50%,    
-   przewóz bagażu  
- przewóz zwierząt  
 


4,60  

2,30  
4,60  
4,60  

14,00  

7,00  
14,00  
14,00  
6,00  

3,00  
6,00  
6,00  

2.   Ceny biletów okresowych  

 

Rodzaj opłaty  

1 linia  
dojazd.  

1. Bilet miesięczny imienny pracown. o   niekontr. ilości     przejazdów ważny we wszystkie dni oprócz niedziel i   świąt  


174,00  

2. Bilet miesięczny imienny ulgowy o   niekontrolow.     ilości przejazdów ważny we wszystkie dni oprócz niedziel     i świąt :  
  - uprawnienia do ulgi 50 %  


87,00  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe