Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3912

Uchwała nr XVI.113.2012 Rady Gminy Stromiec

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Stromiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym(Dz.U z   2001 , Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Stromiec uchwala co następuje:  

§   1.   Nadaje się następujące nazwy ulic drogom wewnętrznym ,stanowiącym własność Gminy Stromiec położonym w   miejscowości Stromiec :  

1)   ul. Brzozowa – dla drogi wewnętrznej ,oznaczonej jako działka nr 678/4;  

2)   ul. Parkowa - dla drogi wewnętrznej ,oznaczonej jako działka nr 682;  

3)   ul. Staskie - dla drogi wewnętrznej ,oznaczonej jako działka nr 685;  

4)   ul. Chabrowa - dla drogi wewnętrznej ,oznaczonej jako działka nr 683/3;  

5)   ul. Wrzosowa - dla drogi wewnętrznej ,oznaczonej jako działka nr 683/12;  

6)   ul. Różana - dla drogi wewnętrznej ,oznaczonej jako działka nr 683/30 .  

§   2.   Szczegółowe położenie ulic wymienionych w   §1 oraz nadawane im nazwy oznaczono na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan Chryzostom   Czachowski

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI.113.2012
Rady Gminy Stromiec
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe