Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5515

Uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: "Nowy zawód - magazynier w Gminie Troszyn" o numerze POKL.09.05.00-14-162/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie

uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zatwierdza się do realizacji projekt pt.: "Nowy zawód - magazynier w Gminie Troszyn" o numerze POKL.09.05.00-14-162/11 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX."Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.5."Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2) Łączna wartość projektu pt.: "Nowy zawód - magazynier w Gminie Troszyn" o numerze POKL.09.05.00-14-162/11 wynosi 49.999,00zł ( słownie czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Brzeziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe