| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII.136.2012 Rady Gminy Brańszczyk

z dnia 16 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113, zm. ) oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 i art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U.Nr 21, poz. 112, zm.) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.) na wniosek Wójta Gminy Brańszczyk uchwala się co nastepuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Brańszczyk dokonuje się podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

§ 3. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Brańszczyk przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy


Beata PieńkosZałącznik do Uchwały Nr XXVIII.136.2012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik do uchwały Nr XXVIII.136.2012


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »