| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Siedlce

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy

Na podstawie art. art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1.

Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmującej objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w § 1:

1. Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Siedlce w terminie do dnia 28.02.2013r.

2. Pierwszą deklarację w nowo zamieszkałym budynku należy złożyć w Urzędzie Gminy Siedlce w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. Deklarację wprowadzającą zmiany należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w Urzędzie Gminy Siedlce.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


dr inż. Grzegorz Koc


Załącznik do Uchwały Nr XXV/218/2012
Rady Gminy Siedlce
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie. Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właścicieli nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy


dr inż. Grzegorz Koc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »