| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Łyse

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391) Rada Gminy Łyse uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie kwartalnie do końca danego kwartału z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 30 września 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

3.   Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy gminy.  

4.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowy przyjęty.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyse.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łyse  


Stanisław Eugeniusz   Lisek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »