Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1182

Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Myszyńcu uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a   także nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanej, tj. takiej, która w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, której nie zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie gminy Myszyniec jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz Gminy Myszyniec opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2.   Opłatę uiszcza się w   każdym roku w   terminach:  

1)   za I   kwartał - do 15 marca,  

2)   za II kwartał - do 15 maja,  

3)   za III kwartał - do 15 września,  

4)   za IV kwartał - do 15 listopada.  

3.   Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Myszyńcu nr 17 8920 0001 0000 1720 2000 0010 w   formie gotówki lub przelewem.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr XX/156/12 Rady Miejskiej w   Myszyńcu z   dnia 29 listopada 2012 r. w   sprawie w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Sławomir   Świtaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe