| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) i art.  6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy w Lipowcu Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391)

2. Kwartalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, stanowi  iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość        oraz   stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 zł  za miesiąc         od mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4 zł za miesiąc od mieszkańca.

§ 3. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2 lub ust. 3

2. Ustala się następujące miesięczne stawki za pojemnik o pojemności 120 litrów -  25 zł

3. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się           następujące niższe stawki miesięcznie za pojemnik o pojemności:  120 litrów-  20 zł

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, która część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, kwartalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłaty obliczonych zgodnie z § 1 ust. 2 i  § 3 ust.1.

§ 5. 1. Ustala się, że na działkach rekreacyjnych niezamieszkałych powstają odpady komunalne      sezonowo w okresie od  kwietnia do listopada, a opłata za gospodarowanie odpadami      komunalnymi obliczana jest zgodnie z § 3 ust. 1. miesięcznie za pojemnik.

2. W przypadku nieruchomości położonych na działkach rekreacyjnych, na których      zamieszkują mieszkańcy na stałe opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi      obliczana jest zgodnie z § 1 ust. 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminie Lipowiec Kościelny

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustawowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Rafał Wośko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »