Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2915

Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Zbuczyn

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 §2, §3, §11, §12, §13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) w   związku z   art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113z późn.zm.) oraz na wniosek Wójta Gminy Zbuczyn uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Gminy Zbuczyn na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Na powyższą uchwałę wyborcom w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Siedlcach w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości (zgodnie z   art. 12 §13 Kodeksu wyborczego).  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.  

§ 4.  

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Siedlcach.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  


Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2013
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 12 lutego 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik.211  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn  


Stanisław   Kondraciuk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe